Chính sách

Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật

Tại Grober, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Grober thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký biểu mẫu yêu cầu sử dụng dịch vụ của công ty. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của Grober có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.

Grober có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Grober, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba và chúng tôi lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập về lượt truy cập của bạn vào trang web này để sử dụng ngoài phân tích hiệu suất nội dung thông qua việc sử dụng cookie mà bạn có thể tắt bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt Internet của bạn . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tái xuất bản nội dung được tìm thấy trên blog này trên các trang web hoặc phương tiện khác mà không có sự cho phép của chúng tôi. Chính sách riêng tư này có thể được thay đổi mà không báo trước.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Người dùng

Grober sử dụng thông tin thu thập từ Người dùng cho các mục đích chung sau:

Cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng.

Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Grober sẽ có thông báo cho Người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Thông tin của Người dùng sẽ được Grober lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Grober.

Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Grober, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Grober, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Khi Người dùng tương tác với Grober, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

Khi Người dùng sử dụng các tác vụ điện tử, mạng xã hội tương tác với Grober.

Khi Người dùng phản hồi hoặc khiếu nại.

Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Grober vì bất kỳ lý do nào.

Các trường hợp khác mà Grober thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin Người dùng

Grober lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Grober thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Grober

4. Những người có thể tiếp cận được thông tin của Người dùng

Grober cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Grober trong một số trường hợp dưới đây:

- Thông tin đó Người dùng đã công khai.

- Grober được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

- Bên thứ ba mà Người dùng Grober ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Grober cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Grober tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

- Cho các bên thứ ba khác mà Grober có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Grober.

.- Grober được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Grober sẽ thông báo cho bạn bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Grober trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Grober hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CP GROBER HOMES

Địa chỉ: số 60, đường B1, P. Trường Thạnh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Hotline: 0923555666

Email hỗ trợ: grober.vn@gmail.com

Website https://cuanhomgrober.com

 

Zalo
Facebook
Hotline tư vấn miễn phí: 0923 555 666